# کتب_روش_های_تدبر_در_دعا

کتاب مهارت تشخیص مراتب دعا؛ تسبیح(جلد اول آموزش روش های تدبر در دعا)

از سری قرآن و امام / مهارتی     جلد اول آموزش روش های تدبر در دعا   "مهارت تشخیص مراتب دعا؛ تسبیح" جلد اول این کتاب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 66 بازدید