# کتاب_پرورش_تفکر_پرسشی

کتاب مبانی و مهارت های تفکر پرسشی

از سری انسان/ راهبردی       "مبانی و مهارت های تفکر پرسشی" سؤال و پرسش، نمودی از جستجوگری انسان است، تا به واسطه آن، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید