کتاب تدبر در اسماء

از سری هستی/ بنیادی

 

 

 

" تدبر در اسماء "

تدبر در اسماء عبارتست از: فهم کاربردی از تمامی سببهایی است که انسان را به قرب الهی نزدیک میکند.آموزش دعایی برای طلب نیازهای حقیقی است. شیوه ای است که با به کارگیری آن راه های سخت زندگی دنیا تا ملاقات پرودگار به راحتی پیموده میشود. رزقی نیکوست که انسان را از بهیمت خارج و به مقام بیان و نبأ داخل میکند. علمی است که میتواند مادر همه علمها محسوب شود. تفکری است که عبودیت را برای همیشه و هر لحظه انسان به ارمغان میآورد.

 

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فصل اول: نیاز و اسم
  • فصل دوم: جریان نزول اسماء
  • فصل سوم: اسم، آیه،فلق
  • فصل چهارم: جلوه ها و مراتب هست در هستی
  • فصل پنجم: اسماء الحسنی
  • فصل ششم: مراتب اسماء در ساحت انسان
  • فصل هفتم: راه های بهره مندی از جریان اسماء
  • فصل هشتم: نقش انبیاء در بهره مندی انسان از اسماء
  • فصل نهم: غایت نزول اسماء و بهره مندی از آن

 

/ 0 نظر / 49 بازدید