کتاب معناشناسی خیر و شر

از سری انسان/ راهبردی

 

 

"معناشناسی خیر و شر"

خیر و اختیار یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در نظام انسانی است که به واسطه آن سرنوشت او به سمت نفع حقیقی و کمال مطلوب تقدیر شده و به یمن وجود آن سعادتی ابدی و منحصر به فرد نصیب او می‌شود. راهیابی به حقیقتِ این کلمه، به معنای راهیابی به همه خوبی‌هاست. برای این منظور با فعال شدن تفکر و تعقل، مؤلفه‌های خیر و اختیار نیز فعال می‌شود و در این صورت انسان با اخیار هم‌راستا و از اشرار دور می‌گردد. کتاب حاضر تلاشی است برای تبیین مؤلفه‌های خیر و اختیار و نیز ارتباط آن با تفکر و تعقل که دانستن آن موجب فهم آیات و روایات بسیاری در این زمینه می‌شود.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فاتحه: بررسی معنای خیر
  • فصل اول: خیر از منظر وحی
  • فصل دوم: خیر از منظر مقایسه
  • فصل سوم: خیر از منظر  اولویت‌بندی و ترجیح
  • فصل چهارم: ‌اختیار پذیرش نفع و ترجیح

*110صفحه


/ 0 نظر / 43 بازدید