کتاب تدبیر؛ چیستی، چرایی و چگونگی

از سری هستی/ بنیادی

 

 

"تدبیر؛ چیستی، چرایی و چگونگی"

خداوند به انسان توان داده است تا از گذشته خویش و دیگران عبرت بگیرد و بتواند آینده مطلوب حقیقی خود را شناخته و مورد توجه قرار دهد و از رهگذر توجه به گذشته و آینده مطلوب به بهترین عمل در حال توفیق یابد. بدین ترتیب خداوند با اذن خود برای او، تدبیر را که به معنای چیدمان صحیح برنامه های زندگی برای دستیابی به فوز و فلاح است را مقدّر فرموده است و آن را بر تدبّر در بستر زمان و مکان استوار کرده است. بدین ترتیب تفکر، تعقل و توجه به گذشته، آینده برای تشخیص بهترین عمل در حال از ارکان تدبیر به شمار میرود.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فصل اول: حقیقت تدبیر
  • فصل دوم: تدبیر و سرنوشت
  • فصل سوم: زمان پژوهی
  • فصل چهارم: تدبیر و گذشته
  • فصل پنجم: تدبیر و آینده
  • فصل ششم: تدبیر و حال مدیریت تصمیم در لحظه
  • فصل هفتم: تدبیر در ساحت ولایت
  • فصل هشتم: موانع تدبیر در ساختار انسان

 

/ 0 نظر / 46 بازدید