کتاب معناشناسی صدق و کذب

از سری انسان/ راهبردی

 

 

"معناشناسی صدق و کذب"

آنچه انسان را با حق و مراتب آن مرتبط و هم‌راستا کرده و از فیض وجود آن بهره‌‌‌مند می‌کند کلمه طیبه صدق است. به همین دلیل کذب ریشه همه بدی‌ها، خباثت‌ها و گمراهی‌ها در زندگی انسان است. با صدق انسان می‌تواند در دنیا و آخرت به نجات دست یابد و در کذب هلاکت او قطعی است زیرا عمل بر خلاف تکوین آفرینش است.


مباحث فصلهای کتاب

  • فاتحه:  بررسی فرایند استقرار  صدق
  • فصل اول: فهم مراتب حق و حکم (حق)
  • فصل دوم: تبعیت از انواع حکم  (حکم)
  • فصل سوم: بروز انواع صدق (صدق)
  • فصل چهارم: ‌استمرار صدق با ذکر (ذکر)
  • فصل پنجم: تحقق صفت صدق (صادق)
  • خاتمه: تقوا مدیریت صدق (تقوا)

*صفحه193

/ 0 نظر / 67 بازدید