کتاب معناشناسی طیب و خبیث

از سری انسان/ راهبردی

 

 

"معناشناسی طیب و خبیث"

تداوم و ارتقای بهره‌مندی انسان از حیات اخروی یا همان جنبه الهی وجودش، در گرو استفاده درست از قابلیت‌های اشیاء است که ماده و اسباب اصلی عمل او را فراهم می‌نمایند. بر این اساس شناخت و به­کارگیری طیّبات به عنوان قابلیت‌هایی که با ساختار فطری انسان انطباق دارند، اساس رشد و تعالی انسان به شمار می‌روند. کتاب حاضر قصد دارد ضمن معناشناسی طیّب بر اساس آیات قرآن و روایات، عوامل و اسباب دستیابی به آن، نحوه استفاده درست از آن، همچنین چگونگی شناخت و به­کارگیری طیّبات در هر موقعیتی را بیان کند.


مباحث فصلهای کتاب

  • فصل اول: معناشناسی طیب در قرآن
  • فصل دوم: نزول طیبات
  • فصل سوم: استفاده درست از طیبات
  • فصل چهارم: چگونگی شناخت طیب و نحوه استفاده از آن

*244صفحه

/ 0 نظر / 93 بازدید