کتاب پرورش تفکر قرآنی

از سری انسان/ مهارتی

 

 

"پرورش تفکر قرآنی"

تفکر آینه ای شفاف است که به قلب بینا، زندگانی میبخشد. این نعمت و امکان اختصاصی نردبانی است که میتواند سیر در ملکوت را نصیب انسان کند.حال که استفاده از این کیمیا نعمت برای همه ما حیاتی است و زندگی معنوی و حیات جاودان اخروی ما در گرو آن است لازم است برای بهره مندی از آن، نیک تفکر کنیم.

کتاب حاضر تلاشی است در فهم این موضوع که چگونه میتوان تفکر کرد؟ تفکر صحیح وابسته به چه عناصری است؟ و چرا در پاره ای موارد فکرهای ما نتیجه بخش نیست؟ چگونه میتوان قدرت تفکر خود را ارزیابی کرده و مهارتهای خود را در این زمینه بالا برد؟

از آنجایی که غرض کتاب بالا بردن مهارتهای تفکر خوانندگان محترم بر مبنای آیات نورانی قرآن بوده است، محتوای آن به صورت دروسی با تمرین های قرآنی ارائه شده است.

 

مباحث فصلهای کتاب

 • درس اول: تحلیل مسائل و رخدادها- تحلیل پیچیدگی موضوعات
 • درس دوم: روش تحلیل یک موضوع
 • درس سوم: نقش معیارها در مدیریت تفکر
 • درس چهارم: نحوه تأثیر تفکر صحیح در معیارها
 • درس پنجم: نقش تصور و تصویرسازی در تفکر
 • درس ششم: انواع تصورات
 • درس هفتم: تقویت وکنترل تصورات
 • درس هشتم: نقش جمع و گفتگو در تصحیح و تقویت تصورات
 • درس نهم: انواع ارتباط بین صورتهای ذهنی
 • درس دهم: تمایز بین گزارهها
 • درس یازدهم: طبقه بندی گزارههای خبری
 • درس دوازدهم: تحلیل گزاره های خبری
 • درس سیزدهم: استدلال
 • درس چهاردهم: روشهای استدلال

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
مهتاب

کتاب مفیدی به نظرمیاد لطفا چکیده ای از مطالب هر فصل را نیز قید بفرمایید