آشنایی با استاد احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت؛ متولد1347 محقق و مدرس دانشگاه تهران و عضو علمی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام

کتب ارائه شده توسط ایشان و همچنین گروه پژوهشی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام نگاشته شده است.

/ 0 نظر / 39 بازدید