کتاب مقدمات تدبر در قرآن (جلد اول آموزش روش های تدبر در قرآن)

 از سری قرآن و امام / مهارتی

 

 

 جلد اول آموزش روش های تدبر در قرآن

 

"مقدمات تدبر در قرآن"

«تدبر در قرآن» موهبتی الهی به انسان است که با این  موهبت، توان اندیشه در کلام وحی را یافته و اندیشه هایش را میتواند مبنای سنجش حق از باطل قرار دهد و براساس توجهی که نسبت به کلام خالق دارد، به برنامه ریزی مطلوبی در زندگی دست یافته، حیات طیّبه را تجربه کند. انسان میتواند با تدبر در کلمه ها، آیات و سوره های قرآن، به جرعه جرعه های ماء مَعین دست یابد. با توجه به این معنا، کتاب حاضر سعی دارد مبانی، مقدمات و کلیات روشهای تدبر در قرآن را به صورت عملی و کاربردی آموزش دهد. روشهای یادشده در جلدهای بعدی این مجموعه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

 

مباحث فصلهای کتاب

 

 • مقدمه: برخی از اصول مهم در رجوع و مطالعه قرآن
 • درس اول: دانستن ویژگیهای قرآن، شرط لازم برای مطالعه و رجوع به قرآن
 • درس دوم: برخی از روشهای مطالعه و فهم قرآن
 • درس سوم: بررسی مفهوم تدبر در قرآن و معرفی روشهای آن
 • درس چهارم: سوره مبارکه فلق- تعلیم استعاذه به رب الفلق
 • درس پنجم: سوره مبارکه ناس- تعلیم استعاذه از شرّ وسوسه
 • درس ششم: سوره مبارکه نصر- آموزش استغفار و تسبیح
 • درس هفتم: سوره مبارکه ماعون
 • درس هشتم: سوره مبارکه همزه- دور شدن از موانع ارتباط با دیگران
 • درس نهم: سوره مبارکه زلزال- توجه به قیامت با محوریت عمل خیر
 • درس دهم: سوره مبارکه ضحی- درک نیاز به پیامبر و اطمینان به وحی
 • درس یازدهم: سوره مبارکه انشراح- شرح صدر و برنامهریزی منظم به سوی خدا
 • درس دوازدهم: سوره مبارکه عبس- توجه ویژه به قرآن و تزکیه و تکریم هدایت دیگران
/ 0 نظر / 188 بازدید