کتاب از تفکر تا علم

از سری انسان/ از نگاه المیزان

 

 

"از تفکر تا علم"

آنچه در کتاب حاضر از مباحث تفکر و طی مراحل شناخت از تفسیر وزین «المیزان فی تفسیر القرآن» استخراج شده است، از گرانبهاترین مطالب و نظریات پیرامون موضوع مورد بحث است. زیبنده است که بگوییم این مطالب، میزانی برای تفکر است و میتواند به عنوان طرح اصلی و سنگ بنای تولید علم مبتنی بر قرآن، در همه علوم محسوب شود. لذا مطالعه و تأمل در مباحث گردآوری شده، به همه پ‍ژوهشگران علوم مختلف توصیه میشود.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • درس اول: ضرورت تفکر
  • درس دوم: روش تشخیص تفکر صحیح
  • درس سوم: رابطه تفکر و الهام
  • درس چهارم: ادراکـات حسی و غیرحسی
  • درس پنجم: تاریخ تفکر اسلامی
  • درس ششم: بررسی واژ گان مرتبط با تفکر در قرآن
  • درس هفتم: بررسی برخی از آیات تفکر
  • درس هشتم: بررسی برخی از روایات تفکر

 

/ 0 نظر / 36 بازدید